Системата за строителство 3А Блок предлага бързо и гъвкаво решение при изграждането на бетонни пожарозащитни стени с пожароустойчивост до 4 часа. 3А бетонните сглобяеми блокове се разрушават незначително при излагането им на огън. Повишаването на температурата от страната на бетонната стена, която не е изложена на огъня, е толкова слабо, че не е възможно разпространяване на огъня чрез пренос на топлина. Нещо повече, 3А блок стените ограничават складираните материали, като по този начин предотвратяват хоризонталното разпространяване на огъня.

Дори при упорити пожари, продължили няколко дни, 3А бетонните пожарозащитни стени запазват тяхната цялост и предотвратяват разпространяването на пожара към съседни сгради или складове. Поради това тази система за строителство предлага изключително решение за гъвкаво и пожароустойчиво разделение на площите.

 Бързо и гъвкаво 

3А бетонните блокове лесно се поставят  един върху друг, без да е необходим какъвто и да е свързващ материал като например цимент. Това дава пълна свобода за преместване и заменяне на блоковете след построяването. Бетонните блокове осигуряват възможността за бърза реализация на Вашите проекти – блоковете се доставят от нашия склад и пожарозащитната стена може да бъде изградена директно след разтоварването на блоковете от камиона. Накратко плюсовете на 3А системата за строителство са:

  • Пожароустойчивост до 4 часа
  • Бързо строителство
  • Лесно преместване и надграждане/дострояване
  • Не се изисква специална основа: бетонните пожарозащитни стени могат да бъдат построени директно на равна и твърда повърхност.
  • Мобилност – изграждане без помощта на допълнителни свързващи материали и възможност за бъдещо преместване и изграждане отново на друг терен

 

Запитване и информация

Искате ли да научите повече за иновативните бетонни блокове тип „Лего” на 3А Блок?

Свържете се с нас за повече информация на тел: 0885 252 292 или изпратете Вашeто запитване за необвързваща ценова оферта ето тук или на e-mail: sales@3ablock.com 
Изпратете запитване